ข้ามไปเนื้อหา

รายนามประธานาธิบดีแคเมอรูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ด้านล่างนี้เป็นรายนามประธานาธิบดีแคเมอรูน ตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน ประเทศแคเมอรูนมีประธานาธิบดีเพียง 2 คนเท่านั้น ประธานาธิบดีแคเมอรูนคนปัจจุบัน ชื่อ ปอล บียา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525

ประวัติ[แก้]

ตำแหน่งกำหนดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เมื่อแคเมอรูนกลายเป็นสาธารณรัฐโดยได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศส อามาโด อาหิดโจ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (2503) ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี ในปี พ.ศ. 2504 ดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ของแคเมอรูน (ภายใต้อาณัติของอังกฤษ) ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับแคเมอรูนทำให้เกิดการสร้างสหพันธ์สาธารณรัฐแคเมอรูนโดยมีประธานาธิบดีคนเดียว แต่มีหัวหน้ารัฐบาลสองคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 มีการจัดตั้งระบบพรรคเดียวที่ควบคุมโดยสหภาพแห่งชาติแคเมอรูน (ฝรั่งเศส: Union nationale camérounaise; UNC)

แคเมอรูนอนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งประธานาธิบดีจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี[1] และกฎหมายในปี พ.ศ. 2522 อนุญาตให้นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแทนในกรณีที่ประธานาธิบดียุติบทบาทจากการลาออก, การตาย หรือความพิการ ต่อมาในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ประธานาธิบดีอาหิดโจ ซึ่งมีปัญหาสุขภาพได้ลาออกจากตำแหน่งและนายกรัฐมนตรีปอล บียา เข้ารับหน้าที่แทน

บียาคงสถานะรัฐพรรคการเมืองเดียวโดยในปี พ.ศ. 2528 พรรค UNC เปลี่ยนชื่อเป็นขบวนการประชาธิปไตยประชาชนแคเมอรูน (ฝรั่งเศส: Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais; RDPC) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 เมื่อระบบหลายพรรคการเมืองได้รับการนำกลับมาใช้ ได้นำไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาในปี พ.ศ. 2535

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ระยะเวลาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีลดลงเป็นวาระละ 4 ปี ต่อมารัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. 2539 ให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีที่สามารถแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้อย่างเป็นอิสระจากสมัชชาแห่งชาติ และขยายระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็น 7 ปี

รายชื่อ[แก้]

ลำดับที่ ประธานาธิบดี

(เกิด–เสียชีวิต)

รูป เริ่มวาระ สินสุดวาระ การเลือกตั้ง กลุ่มการเมือง
สาธารณรัฐแคเมอรูน
1 อามาโด อาหิดโจ

(2467–2532)

5 พฤษภาคม 2503 1 ตุลาคม 2504 สหภาพแคเมอรูน
สหพันธสาธารณรัฐแคเมอรูน
(1) อามาโด อาหิดโจ

(2467–2532)

1 ตุลาคม 2504 2 มิถุนายน 2515 2508

2513

สหภาพแคเมอรูน

สหภาพแห่งชาติแคเมอรูน

สหสาธารณรัฐแคเมอรูน
(1) อามาโด อาหิดโจ

(2467–2532)

2 มิถุนายน 2515 6 พฤศจิกายน 2525

(ลาออก)

2518

2523

สหภาพแห่งชาติแคเมอรูน
2 ปอล บียา

(2475–)

6 พฤศจิกายน 2525 4 กุมภาพันธ์ 2527 สหภาพแห่งชาติแคเมอรูน
สาธารณรัฐแคเมอรูน 
(2) ปอล บียา

(2475–)

4 กุมภาพันธ์ 2527 ปัจจุบัน 2527

2531

2535

2540

2547

2554

2561

สหภาพแห่งชาติแคเมอรูน

ขบวนการประชาธิปไตยประชาชนแคเมอรูน

อ้างอิง[แก้]

  1. "Cameroon's Constitution of 1972 with Amendments through 2008" (PDF). constituteproject.org.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]