รายชื่อสี (กระชับ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อต่อไปนี้คือชื่อของรายการสี

สี[แก้]

ชื่อ สี HTML (HEX) Code Red (RGB) (0 - 255) Green (RGB) (0 - 255) Blue (RGB) (0 - 255) Hue (HSL) (0 - 360) Sat (HSL) (0 - 100) Lum (HSL) (0 - 10)
Amaranth #E52B50 229 43 80 348* 73% 53%
Amber #FFBF00 255 191 0 045* 100% 50%
Amethyst #9966CC 153 102 204 270* 50% 60%
Apricot #FBCEB1 251 206 177 024* 90% 84%
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 160* 100% 75%
น้ำเงิน #007FFF 0 127 255 210* 100% 50%
Baby blue #89CFF0 137 207 240 199* 77% 74%
Beige #F5F5DC 245 245 220 060* 56% 91%
สีดำ #000000 0 0 0 any any 0%
สีน้ำเงิน #0000FF 0 0 255 240* 100% 50%
สีน้ำเงินเขียว #0095B6 0 149 182 191* 100% 36%
สีน้ำเงินม่วง #8A2BE2 138 43 226 271* 76% 53%
Blush #DE5D83 222 93 131 342* 66% 62%
สีทองแดง #CD7F32 205 127 50 030* 61% 50%
สีน้ำตาล #964B00 150 75 0 030* 100% 29%
Burgundy #800020 128 0 32 345* 100% 25%
Byzantium #702963 112 41 99 311* 46% 30%
Carmine #960018 150 0 24 350* 100% 29%
Cerise #DE3163 222 49 99 343* 72% 53%
Cerulean #007BA7 0 123 167 196* 100% 33%
Champagne #F7E7CE 247 231 206 037* 72% 89%
Chartreuse green #7FFF00 127 255 0 090* 100% 50%
Chocolate #7B3F00 123 63 0 031* 100% 24%
Cobalt blue #0047AB 0 71 171 215* 100% 34%
สีกาแฟ #6F4E37 111 78 55 025* 34% 33%
Copper #B87333 184 115 51 029* 57% 46%
Coral #F88379 248 131 121 005* 90% 72%
Crimson #DC143C 220 20 60 348* 83% 47%
Cyan #00FFFF 0 255 255 180* 100% 50%
Desert sand #EDC9AF 237 201 175 025* 63% 81%
Electric blue #7DF9FF 125 249 255 183* 100% 75%
Emerald #50C878 80 200 120 140* 52% 55%
Erin #00FF3F 0 255 63 135* 100% 50%
สีทอง #FFD700 255 215 0 051* 100% 50%
สีเทา #808080 128 128 128 any 0% 50%
สีเขียว #00FF00 0 255 0 120* 100% 50%
Harlequin #3FFF00 63 255 0 105* 100% 50%
Indigo #4B0082 75 0 130 275* 100% 25%
Ivory #FFFFF0 255 255 240 060* 100% 97%
สีหยก #00A86B 0 168 107 158* 100% 33%
Jungle green #29AB87 41 171 135 163* 61% 42%
Lavender #B57EDC 181 126 220 275* 57% 68%
สีเลมอน #FFF700 255 247 0 058* 100% 50%
Lilac #C8A2C8 200 162 200 300* 26% 71%
สีไลม์ #BFFF00 191 255 0 075* 100% 50%
Magenta #FF00FF 255 0 255 300* 100% 50%
Magenta rose #FF00AF 255 0 175 319* 100% 50%
Maroon #800000 128 0 0 000* 100% 25%
Mauve #E0B0FF 224 176 255 276* 100% 85%
Navy blue #000080 0 0 128 240* 100% 25%
Ocher #CC7722 204 119 34 030* 71% 47%
Olive #808000 128 128 0 060* 100% 25%
สีส้ม #FFA500 255 165 0 039* 100% 50%
สีส้มแดง #FF4500 255 69 0 016* 100% 50%
สีออร์คิด #DA70D6 218 112 214 302* 59% 65%
Peach #FFE5B4 255 229 180 039* 100% 85%
Pear #D1E231 209 226 49 066* 75% 54%
Periwinkle #CCCCFF 204 204 255 240* 100% 90%
Persian blue #1C39BB 28 57 187 229* 74% 42%
สีชมพู #FFC0CB 255 192 203 350* 100% 88%
Plum #8E4585 142 69 133 307* 35% 41%
Prussian blue #003153 0 49 83 205* 100% 16%
Puce #CC8899 204 136 153 345* 40% 67%
สีม่วง #800080 128 0 128 300* 100% 25%
Raspberry #E30B5C 227 11 92 339* 91% 47%
สีแดง #FF0000 255 0 0 000* 100% 50%
Red-violet #C71585 199 21 133 322* 81% 43%
Rose #FF007F 255 0 127 330* 100% 50%
Ruby #E0115F 224 17 95 343* 77% 44%
Salmon #FA8072 250 128 114 006* 93% 71%
Sangria #92000A 146 0 10 356* 100% 29%
Sapphire #0F52BA 15 82 186 216* 85% 39%
Scarlet #FF2400 255 36 0 008* 100% 50%
สีเงิน #C0C0C0 192 192 192 any 0% 75&
Slate gray #708090 112 128 144 210* 13% 50%
Spring bud #A7FC00 167 252 0 080* 100% 49%
Spring green #00FF7F 0 255 127 150* 100% 50%
Tan #D2B48C 210 191 140 044* 44% 69%
Taupe #483C32 72 60 50 027* 18% 24%
Teal #008080 0 128 128 180* 100% 25%
Turquoise #40E0D0 64 224 208 174* 72% 56%
สีม่วง (ไวโอเลต) #EE82EE 238 130 238 300* 76% 72%
Viridian #40826D 64 130 109 161* 34% 38%
สีขาว #FFFFFF 255 255 255 any any 100%
Yankees Blue #1C2841 28 40 65 221* 57% 25%
สีเหลือง #FFFF00 255 255 0 060* 100% 50%

ดูเพิ่ม[แก้]