รายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้คือ รายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา (เท่าที่ทราบชื่อ)

ผู้ประท้วง[แก้]

ชื่อ สาเหตุการตาย
พงษ์พันธ์ เพรามธุรส ถูกระเบิด
จารุพงษ์ ทองสินธุ์ ถูกกระสุนปืนและถูกรัดคอ
วิชิตชัย อมรกุล ถูกของแข็งมีคมและถูกรัดคอ
อับดุลรอเฮง สาตา ถูกกระสุนปืน
มนัส เศียรสิงห์ ถูกกระสุนปืน
มนู วิทยาภรณ์ ถูกกระสุนปืน
สุรสิทธิ์ สุภาภา ถูกกระสุนปืน
สัมพันธ์ เจริญสุข ถูกกระสุนปืน
สุวิทย์ ทองประหลาด ถูกกระสุนปืน
บุนนาค สมัครสมาน ถูกกระสุนปืน
อภิสิทธิ์ ไทยนิยม ถูกกระสุนปืน
อนุวัตร อ่างแก้ว ถูกระเบิด
วีระพล โอภาสพิไล ถูกกระสุนปืน
สุพจน์ พันธุ์กาฬสินธุ์ ถูกกระสุนปืน
ภรณี จุลละครินทร์ ถูกกระสุนปืน
ยุทธนา บูรศิริรักษ์ ถูกกระสุนปืน
ภูมิศักดิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย ถูกกระสุนปืน
วัชรี เพชรสุ่น ถูกกระสุนปืน
ดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง ถูกกระสุนปืน
ไพบูลย์ เลาหจีรพันธ์ ถูกกระสุนปืน
ชัยพร อมรโรจนาวงศ์ ถูกกระสุนปืน
อัจฉริยะ ศรีสวาท ถูกกระสุนปืน
สงวนพันธุ์ ซุ่นเซ้ง จมน้ำ
วิมลวรรณ รุ่งทองใบสุรีย์ ถูกกระสุนปืน
สมชาย ปิยะสกุลศักดิ์ ถูกกระสุนปืน
วิสุทธิ์ พงษ์พานิช ถูกกระสุนปืน
สุพล บุญทะพาน ถูกกระสุนปืน
ศิริพงษ์ มัณตะเสถียร ถูกกระสุนปืน
วสันต์ บุญรักษ์ ถูกกระสุนปืน
เนาวรัตน์ ศิริรังษี ถูกกระสุนปืน
ปรีชา แซ่เซีย ถูกของแข็ง อาวุธหลายชนิด และถูกรัดคอ
อรุณี ขำบุญเกิด ถูกกระสุนปืน

ตำรวจและกำลังกึ่งทหาร[แก้]

ชื่อ สาเหตุการตาย
สิบตำรวจโท ปิยะศักดิ์ เพลินหัด ถูกกระสุนปืนทะลุกะโหลกศีรษะ ทำลายสมอง
ยุทธชัย ปัญญามิตร ถูกกระสุนปืนลูกซองเข้าช่องอก
พลทหาร สมพงษ์ จันทร์เทศ ถูกกระสุนปืน
ประสาน อนุเลิศ ถูกกระสุนปืน
เสมอ อ้นจรูญ ถูกกระสุนปืนทะลุศีรษะ

อ้างอิง[แก้]