รายชื่อบริษัทประกันภัยไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทย

บริษัทประกันชีวิต[แก้]

 1. กรุงเทพประกันชีวิต
 2. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 3. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 4. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
 5. ไทยประกันชีวิต
 6. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต
 7. ไทยรีประกันชีวิต
 8. ไทยสมุทรประกันชีวิต (ชื่อเดิมคือ ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย เปลี่ยนนโยบายการดำเนินกิจการเป็นบริษัทประกันชีวิต หลังปี 2544 เป็นต้นมา)
 9. ธนชาตประกันชีวิต
 10. บางกอกสหประกันชีวิต
 11. เอ็ม บี เค ประกันชีวิต (ชื่อเดิมคือ แมกซ์ประกันชีวิต และ ประกันชีวิตนครหลวงไทย)
 12. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 13. ฟินันซ่าประกันชีวิต
 14. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 15. เมืองไทยประกันชีวิต
 16. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 17. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต(ชื่อเดิมคือ สยามซัมซุงประกันชีวิต)
 18. ทิพยประกันชีวิต (ชื่อเดิมคือ สยามประกันชีวิต)
 19. สหประกันชีวิต
 20. เอไอเอ ประเทศไทย
 21. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 22. อาคเนย์ประกันชีวิต
 23. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
 24. เอ็ทน่า ประเทศไทย (ชื่อเดิมคือ บูพา ประเทศไทย)
 25. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต
 26. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
 27. ซิกน่า ประกันภัย
 28. ฟิลลิปประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตในอดีต[แก้]

 1. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (ชื่อแรกเริ่มมีชื่อว่า มหานครประกันชีวิต ปัจจุบันโอนกิจการเป็นส่วนหนึ่งของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

บริษัทประกันวินาศภัย[แก้]

 1. กมลประกันภัย
 2. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 3. กรุงเทพประกันภัย
 4. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 5. คิวบีอี ประกันภัย
 6. คูเนียประกันภัย
 7. จรัญประกันภัย
 8. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 9. ชับบ์สามัคคีประกันภัย (ชื่อแรกเริ่มคือ สามัคคีประกันภัย ในระหว่างปี 2549 ถึงปี 2555 มีชื่อเรียกว่า ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ก่อนจะกลับไปใช้ชื่อแรกเริ่มอีกครั้งหลังปี 2555 และใช้ชื่อเป็นปัจจุบันหลังปี 2559 เป็นต้นมา)
 10. เดอะวันประกันภัย (ชื่อเดิมคือ สินทรัพย์ประกันภัย)
 11. ทิพยประกันภัย
 12. เทเวศประกันภัย
 13. ไทยประกันภัย
 14. ไทยพัฒนาประกันภัย
 15. ไทยศรีประกันภัย
 16. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
 17. ธนชาตประกันภัย
 18. นวกิจประกันภัย
 19. นำสินประกันภัย
 20. บางกอกสหประกันภัย
 21. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
 22. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 23. โตเกียวมารีนคุ้มภัยประกันภัย (ชื่อเดิมคือ ประกันภัยศรีเมือง และ โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย)
 24. พุทธธรรมประกันภัย
 25. เมืองไทยประกันภัย
 26. วิริยะประกันภัย
 27. ศูนย์สุขภาพประเทศไทย
 28. สยามซิตี้ประกันภัย
 29. สหมงคลประกันภัย
 30. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 31. สินมั่นคงประกันภัย
 32. อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
 33. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
 34. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 35. อาคเนย์ประกันภัย
 36. อินทรประกันภัย
 37. เอราวัณประกันภัย
 38. แอกซ่าประกันภัย
 39. แอลเอ็มจี ประกันภัย
 40. ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
 41. เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 42. มิตรแท้ประกันภัย

บริษัทประกันวินาศภัยในอดีต[แก้]

 1. ไทยสมุทรประกันภัย (ปัจจุบันโอนกิจการเป็นส่วนหนึ่งของนวกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549)
 2. ธนสินประกันภัย
 3. ประกันคุ้มภัย (ปัจจุบันโอนกิจการเป็นส่วนหนึ่งของโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เมื่อปี 2564 ทำให้ต่อมาบริษัทที่รับโอนได้ใช้ชื่อว่า โตเกียวมารีนคุ้มภัยประกันภัย)
 4. พาณิชยการประกันภัย (ปิดกิจการเมื่อปี 2548)[1]
 5. ส่งเสริมประกันภัย (ปิดกิจการเมื่อปี 2555)
 6. เอเชียประกันภัย (1950) (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564)

อ้างอิง[แก้]

 • "รายชื่อสาขาของบริษัทประกันชีวิต". สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-09-11.
 • "รายชื่อบริษัทสาขา สาขาย่อย และสาขาเฉพาะของบริษัทประกันวินาศภัย". สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-04-29.
 1. วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคม 2548 ในหัวข้อข่าวที่เขียนว่า ปิด พาณิชยการประกันภัย (ไม่ทราบหมายเลขหน้าที่ปรากฏ)