ราชวงศ์คาเมฮาเมฮา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชวงศ์คาเมฮาเมฮา
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินี, เจ้าชาย, เจ้าหญิง
ปกครองราชอาณาจักรฮาวาย
เชื้อชาติชาวฮาวาย
ประมุขพระองค์แรกพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 แห่งฮาวาย
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันไม่มี
ประมุขพระองค์สุดท้ายพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 5 แห่งฮาวาย
สถาปนา1795
สิ้นสุด1884 หรือ 1903

ราชวงศ์คาเมฮาเมฮา (อังกฤษ: House of Kamehameha) เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรฮาวาย ตั้งแต่การรวมกันของหมู่เกาะภายใต้พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 แห่งฮาวายในปี 1810 ถึงการสวรรคตของพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 5 แห่งฮาวายในปี 1872

พระมหากษัตริย์[แก้]

ลำดับ พระบรมรูป รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 แห่งฮาวาย
2325-2362
1782-1819
37 ปี
2
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 2 แห่งฮาวาย
2362-2367
1819-1824
5 ปี
3
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 3 แห่งฮาวาย
2367-2396
1825-1854
19 ปี
4
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 4 แห่งฮาวาย
2396-2406
1855-1863
10 ปี
5
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 5 แห่งฮาวาย
2406-2416
1863-1872
9 ปี

พงศาวลี[แก้]

คาลานิโอปูอู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาโลลา
 
คีโออูอา
 
เคคูอิอาปออิวาที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คานีคาปอเลอิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คิวาลาโอ
 
เคคูอิอาปออิวา ลิลิฮา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คิโอปูโอลานี
 
 
คาเมฮาเมฮาที่ 1
(มหาราช)
(สวรรคต 1819)
 
 
คาลาคัว คาเฮอิเฮอิมาลิเอ
 
คาอาฮูมานู
(1819–1832)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิโฮลิโฮ
คาเมฮาเมฮาที่ 2
(1819–1824)
 
คามามาลู
 
 
 
 
 
 
เคโออูอาวาฮิเน
 
ปาอูลี คาโอเลอิโอคู
 
คาฮาอิลิโอปูอา
ลูอาฮิเน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาอูอิเคอาโออูลี
คาเมฮาเมฮาที่ 3
(1825–1854)
 
คาลามา
 
 
 
เอลิซาเบธ คินาอู
คาอาฮูมานูที่ 2
 
มาตาอิโอ
เคคูอานาโออา
 
ปาอูอาฮิ
 
ลาอูรา โคนิอา
 
อาบเนอร์ ปากี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคอาเอาเวอูลาโอกาลานีที่ 1
 
เคอาเอาเวอูลาโอกาลานีที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชินีเอ็มมา
 
อเล็กซานเดอร์ ลิโฮลิโฮ
คาเมฮาเมฮาที่ 4
(1854–1863)
 
ลอต คาปูอาอิวา
คาเมฮาเมฮาที่ 5
(1863–1872)
 
วิกตอเรีย คามามาลู
คาอาฮูมานูที่ 4
(1855–1863)
 
รูธRuth เคเอลิโคลานี
 
ชาร์ลส์ รีด
บิสชอป
 
เบอร์นิซ ปาอูอาฮิ
บิสชอป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าชายอัลเบิร์ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิลเลียม พิต
คินาอู
 
คีโอลาโอคาลานี
ดาวิส