ยืม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำสำคัญ "ยืม" สามารถหมายถึง

  • ยืม (อังกฤษ: loan) - สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า "ผู้ให้ยืม" (อังกฤษ: lender) ส่งมอบทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า "ผู้ยืม" (อังกฤษ: borrower) ให้ผู้ยืมใช้สอย และผู้ยืมจะได้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมเมื่อเขาใช้สอยเสร็จแล้ว
  • ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
  • นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน เช่น
    • คำยืม (อังกฤษ: loanword) เป็นการนำคำในภาษาอื่นมาใช้ในภาษาของตน
    • ยืมวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้
    • ยืมความคิด
  • การยืม - ในการลบเลข ถ้าเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าเลขที่จะนำมาลบ ให้นำเลขจากหลักสูงถัดไปมาเพิ่มเลขตัวตั้ง เพื่อให้มากพอที่จะลบได้ เช่น 43 - 5 ในที่นี้ 5 ลบจาก 3 ไม่ได้ 3 ต้องยืม 4 ซึ่งเป็นหลักสิบมา 1 รวมเป็น 13 แล้วลบออกเสีย 5 เหลือ 8 4 เมื่อถูกยืมไป 1 ก็เหลือ 3 ผลลัพธ์ 38