มูลนิธิธรรมกาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับความหมายอื่น ดู ธรรมกาย

มูลนิธิธรรมกาย (อังกฤษ: Dhammakaya Foundation) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เดิมใช้ชื่อว่า มูลนิธิธรรมประสิทธิ์ โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เมื่อสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จได้ขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิพระธรรมกาย" เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2525 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเพื่อไม่ให้สับสนกับชื่อวัด จึงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจาก มูลนิธิพระธรรมกาย เป็น "มูลนิธิธรรมกาย" โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ศธ 1304/6088 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2528

มูลนิธิธรรมกายจัดเป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) และองค์การนอกภาครัฐ (NGO) ที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ [1][2] มีหน้าที่ในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสันติภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมสงเคราะห์ การปฏิบัติธรรม ควบคู่กับวัดพระธรรมกายมาตลอด

การทำงาน[แก้]

ด้านการคณะสงฆ์[แก้]

 • วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจัดถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประจำทุกเดือนมาเป็นเวลา 10 ปี รวมจตุปัจจัยไทยธรรมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท โดยส่งมอบความช่วยเหลือทั้งปัจจัย, ไทยธรรม, เครื่องอุปโภคบริโภคในทุกๆเดือนไม่เคยขาดเลย ครั้งล่าสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 99 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ วัดพุทธภูมิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และยังส่งมอบความช่วยเหลือนี้ไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ
 • ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552 วัดที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 3,000 วัด จาก 16 จังหวัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัย รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

ด้านสาธารณสงเคราะห์[แก้]

 • วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ ไปมอบช่วยเหลือแด่พระ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งปี พ.ศ. 2551 – 2557 เป็นเวลากว่า 7 ปี ทุกเดือน (ยกเว้นช่วงน้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 ที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม) คิดเป็นน้ำหนักรวมข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปช่วยภาคใต้กว่า 4,450 ตัน
 • กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 60 รวมมอบทุนไปแล้ว 29,246 กองทุน เป็นเงินกว่า 60,406,000 บาท
 • เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 มูลนิธิธรรมกายบริจาคเงิน 27 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 มูลนิธิธรรมกายมอบเงิน 200,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติและสึนามิแก่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางครอบครัวข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2549 รวม 18 จังหวัด ทั้งหมด168 อำเภอ จำนวนกว่า 52,000 ครัวเรือน รวม 230,000 คน โดยมอบถุงยังชีพ 50,202 ชุด รวมเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 2 ล้านชิ้น
 • ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไซโคลนนากีส ประเทศสหภาพพม่า ในปี พ.ศ. 2551 ได้มอบถุงยังชีพเป็นจำนวนกว่า 20,000 ชุด ได้แก่ ยารักษาโรค, น้ำดื่ม, เครื่องอุปโภค และผ้าไตรจีวร รวมมูลค่าว่า 7,000,000 บาท พร้อมทั้งส่งหน่วยแพทย์และพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศพม่า
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2553 มอบถุงยังชีพใน 20 จังหวัด เป็นจำนวนกว่า 60 วัด รวมเป็นถุงยังชีพกว่า 40,000 ชุด รวมน้ำหนักกว่า 80 ตัน
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 30 จังหวัด จำนวน 400,000 ชุด
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2556 ได้นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 15,000 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 7 จังหวัด รวมกว่า 9,000 ครัวเรือน
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ในปี พ.ศ. 2558 เปิดศูนย์ช่วยเหลือ 2 ศูนย์ ที่เมือง Godawari และศูนย์ที่เมือง Dharmasthali โดยภายในศูนย์ มีการเปิดโรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัย

เกียรติคุณ[แก้]

 • 3 มีนาคม 2550 : มติรัฐสภา ให้เพื่อเป็นเกียรติ แก่การทำงานเพื่อสังคมของมูลนิธิธรรมกาย มอบโดยนายดันแคน ฮันเตอร์ สมาชิกรัฐสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา
 • 25 พฤศจิกายน 2537 : มูลนิธิธรรมกาย ได้รับรางวัลดีเด่น ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสาธารณชน จาก The United Foundation Society of Thailand
 • 10 กันยายน 2537 : วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (D.I.S.C.) ได้รับรางวัลดีเด่น ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนสวัสดิการแก่สาธารณชน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2537 : มูลนิธิธรรมกาย ได้รับเกียรติคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในฐานะองค์กรที่ร่วมบริจาคโลหิตแด่สภากาชาดไทยเป็นปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 ปี
 • พ.ศ. 2538 : วารสารกัลยาณมิตร ได้รับรางวัลในฐานะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักองค์กรที่ร่วมบริจาคโลหิตแด่สภากาชาดไทยเป็นปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 ปี[3]
 • 31 มีนาคม 2557 มูลนิธิธรรมกาย ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 10 ครั้งที่ 100
 • ปัจจุบัน​ จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก​และจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและวันสำคัญทางศาสนาและเผยแผ่ความรู้ไปทั่วโลก

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°05′00″N 100°38′49″E / 14.083301°N 100.646996°E / 14.083301; 100.646996