มาริโอ (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มาริโอ (Mario) เป็นชื่อสำหรับชายชาวฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส และสเปน รวมทั้งประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของทั้งสี่ประเทศข้างต้น ชื่อดังกล่าวมาจากชื่อมาเรียส ในวัฒนธรรมโรมัน

นอกจากนี้ ชื่อดังกล่าวอาจมีความหมายต่างๆ ดังนี้