มอดูล:Adjacent stations/Shenzhen Metro

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบ:Adjacent stations doc

LineKeysColorHex colorIcon
สาย 1 1   00ab39 1
สาย 2 2   db6d1c 2
สาย 3 3   00a2e1 3
สาย 4 4   dc241f 4
สาย 5 5   9950b2 5
สาย 6 6   3abca8 6
Line 6 Branch 6B   037776 6B
สาย 7 7   0035ad 7
Line 8 (through operation to Line 2) 8   db6d1c 8
สาย 9 9   846e74 9
สาย 10 10   F8779E 10
สาย 11 11   6a1d44 11
สาย 12 12   a192b2 12
สาย 13 13   de7c00 13
สาย 14 14   f2c75c 14
สาย 15 15   76b900 15
สาย 16 16   1e22aa 16
สาย 17 17   017c83 17
สาย 18 18   1e90ff 18
สาย 19 19   004622 19
สาย 20 20   88dbdf 20
สาย 25 25   4269de 25
สาย 27 27   3c8065 27
สาย 29 29   9f2f47 29
สาย 32 32   980ca0 32

local x = "%1 station (Shenzhen Metro)"
local y = "%1 railway station (Guangdong)"

local p = {
	["system title"] = "[[รถไฟใต้ดินเชินเจิ้น]]",
	["system icon"] = "[[File:Shenzhen_Metro_Corporation_logo.svg|x14px|link=รถไฟใต้ดินเชินเจิ้น|alt=SZM]]",
	["line icon format"] = "route",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Convention & Exhibition Center"] = "[[Convention and Exhibition Center station (Shenzhen Metro)|Convention and Exhibition Center]]",
		["OCT"] = "[[Overseas Chinese Town station|OCT]]",
		["SIAT"] = "[[Shenzhen Institute of Advanced Technology station|SIAT]]",
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[สาย %1 (รถไฟใต้ดินเชินเจิ้น)|สาย %1]]",
			["color"] = "bbb",
			["text color"] = "ffffff"
		},
		["1"] = {
			["color"] = "00ab39",
			["left terminus"] = "Airport East",
			["right terminus"] = "Luohu"
		},
		["2"] = {
			["color"] = "db6d1c",
			["left terminus"] = "Chiwan",
			["right terminus"] = "Yantian Road"
		},
		["3"] = {
			["color"] = "00a2e1",
			["left terminus"] = "Futian Bonded Area",
			["right terminus"] = "Shuanglong"
		},
		["4"] = {
			["color"] = "dc241f",
			["left terminus"] = "Futian Checkpoint",
			["right terminus"] = "Niuhu"
		},
		["5"] = {
			["color"] = "9950b2",
			["left terminus"] = "Chiwan",
			["right terminus"] = "Huangbeiling"
		},
		["6"] = {
			["color"] = "3abca8",
			["left terminus"] = "Science Museum",
			["right terminus"] = "Songgang"
		},
		["6B"] = {
			["title"] = "[[Line 6 Branch (Shenzhen Metro)|Line 6 Branch]]",
			["short name"] = "6B",
			["color"] = "037776",
			["left terminus"] = "Guangming",
			["right terminus"] = "SIAT"
		},
		["7"] = {
			["color"] = "0035ad",
			["left terminus"] = "Xili Lake",
			["right terminus"] = "Tai'an"
		},
		["8"] = {
			["title"] = "[[Line 8 (Shenzhen Metro)|Line 8]] (through operation to [[Line 2 (Shenzhen Metro)|Line 2]])",
			["color"] = "db6d1c",
			["left terminus"] = "Chiwan",
			["right terminus"] = "Yantian Road"
		},
		["9"] = {
			["color"] = "846e74",
			["left terminus"] = "Qianwan",
			["right terminus"] = "Wenjin"
		},
		["10"] = {
			["color"] = "F8779E",
			["left terminus"] = "Futian Checkpoint",
			["right terminus"] = "Shuangyong Street"
		},
		["11"] = {
			["color"] = "6a1d44",
			["left terminus"] = "Bitou",
			["right terminus"] = "Gangxia North"
		},
		["12"] = {
			["color"] = "a192b2",
			["left terminus"] = "Zuopaotai East",
			["right terminus"] = "Waterlands Resort East"
		},
		["13"] = {
			["color"] = "de7c00",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
		["14"] = {
			["color"] = "f2c75c",
			["left terminus"] = "Gangxia North",
			["right terminus"] = "Shatian"
		},
		["15"] = {
			["color"] = "76b900",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
		["16"] = {
			["color"] = "1e22aa",
			["left terminus"] = "Universiade",
			["right terminus"] = "Tianxin"
		},
		["17"] = {
			["color"] = "017c83",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
		["18"] = {
			["color"] = "1e90ff",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
		["19"] = {
			["color"] = "004622",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
		["20"] = {
			["color"] = "88dbdf",
			["left terminus"] = "Convention & Exhibition City",
			["right terminus"] = "Airport North"
		},
		["25"] = {
			["color"] = "4269de",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
		["27"] = {
			["color"] = "3c8065",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
		["29"] = {
			["color"] = "9f2f47",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
		["32"] = {
			["color"] = "980ca0",
			["left terminus"] = "",
			["right terminus"] = ""
		},
	},
	["aliases"] = {
		["lb"] = "1",
		["luobao"] = "1",
		["sk"] = "2",
		["shekou"] = "2",
		["lg"] = "3",
		["longgang"] = "3",
		["lh"] = "4",
		["longhua"] = "4",
		["hz"] = "5",
		["huanzhong"] = "5",
		["gm"] = "6",
		["guangming"] = "6",
		["6b"] = "6B",
		["xl"] = "7",
		["xili"] = "7",
		["yt"] = "8",
		["yantian"] = "8",
		["nh"] = "9",
		["neihuan"] = "9",
		["m"] = "9",
		["meilin"] = "9",
		["bt"] = "10",
		["bantian"] = "10",
		["ap"] = "11",
		["airport"] = "11",
		["ba"] = "12",
		["baoan"] = "12",
		["bao'an"] = "12",
		["nb"] = "12",
		["nanbao"] = "12",
		["ps"] = "16",
		["pingshan"] = "16",
		["lp"] = "16",
		["longping"] = "16",
	}
}
	
return p