มหาวิทยาลัยเออเรบรู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยเออเรบรู
Örebro Universitet
คติพจน์Dulce est sapere (knowledge is sweet)
สถาปนา1977 (วิทยาลัย)
1999 (มหาวิทยาลัย)
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดีJohan Schnürer
จำนวนเจ้าหน้าที่1,400
จำนวนผู้ศึกษา17,000 (FTE, 2014)[1]
ที่ตั้งเออเรบรู, ประเทศสวีเดน
ประเทศประเทศสวีเดน
วิทยาเขตแอล์มบี้,USÖ,กรีฮิตตัน
เว็บไซต์http://www.oru.se/english

มหาวิทยาลัยเออเรบรู (สวีเดน: Örebro Universitetet) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองเออเรบรู ประเทศสวีเดน มหาวิทยาลัยเริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกจากการเริ่มมีการสอนในบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุปซอลาที่เมืองเออเรบรูในช่วงปลาย ค.ศ.1960 หลังจากนั้นได้ตั้งเป็นวิทยาลัยเออเรบรูในปี ค.ศ.1977 วิทยาลัยเออเรบรูได้ทำงานร่วมกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ 3 แห่ง ที่มีอยู่ในเมืองเออเรบรูอยู่ก่อนแล้วคือ วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยการกีฬา และวิทยาลัยการสังคมสงเคราะห์

วิทยาลัยเออเรบรูได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเออเรบรูโดยรัฐบาลสวีเดนในปี ค.ศ.1999 และได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 12 ของประเทศสวีเดน

วันที่ 30 มีนาคม ค.ศ.2010 มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเออเรบรูเพื่อใช้ในการฝึกสอนและทำวิจัยของมหาวิทยาลัย และได้กลายเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ 7 ของประเทศสวีเดน[2]

ในปี 2018 มหาวิทยาลัยเออเรบรูถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 62 ในภาพรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ทั่วโลก (Young University Rankings) และหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรที่มีผู้เลือกมากที่สุดในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน[3]

มหาวิทยาลัยเออเรบรูมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตแอล์มบี้ในเมืองเออเรบรูเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต USÖ ติดกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเออเรบรู (Universitetssjukhus Örebro)เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาเขตกรีฮิตตันที่เมืองกรีฮิตตัน เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการโรงแรม

วิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการสอนมากกว่า 85 หลักสูตร มีนักศึกษาเต็มเวลากว่า 17,000 คน นักศึกษาที่ทำวิจัยระดับปริญญาเอก 400 คน ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย 125 คน อาจารย์และนักวิจัย 520 คน เจ้าหน้าที่เต็มเวลากว่า 1400 คน แบ่งเป็น 3 คณะ 8 วิทยาลัย ได้แก่

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • วิทยาลัยการโรงแรม ศิลปการทำอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • วิทยาลัยมนุษยศาสตร์ การศึกษาและสังคมวิทยา
  • วิทยาลัยกฎหมาย จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์
  • วิทยาลัยการดนตรี การละครและศิลปะ
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาลัยบริหารธุรกิจ

อ้างอิง[แก้]