มหาวิทยาลัยติรานา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 ในขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐของติรานา (University of Shtetëror i Tiranes) ผ่านการรวมกันของห้าสถาบันที่มีอยู่ของการศึกษาขั้นสูงที่สำคัญที่สุดของติรานา ซึ่งเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การก่อตั้งขึ้นในปี 1947 ระหว่าง 13 เมษายน 1985 และ 1992 (ในช่วงระบอบคอมมิวนิสต์), มหาวิทยาลัยถูกเรียกว่า Enver Hoxha หลังจากนั้นเมื่อระบอบเผด็จการแอลเบเนีย Enver Hoxha ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 เมษายน 1985 มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น มหาวิทยาลัยติรานา (University of Tiranes ) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยติรานาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล มีอาจารย์ประมาณ 600 คน มีนักศึกษาประมาณ 14000 กว่าคน มีสีประจำมหาวิทยลัยคือ สีแดงและสีดำ ซึ้งเป็นสีในธงชาติของแอลเบเนียด้วย มีวิทยาเขตมากมาย เช่น urban, decentralized. A new suburban, centralized campus is under construction. เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะซึ่งมีนักศึกษา มากกว่า 5000 คน เป็นคณะที่มีการแข่งขันกันมากที่สุดนอกจากนี้คณะยังได้ทำการเคลื่อนไหวเพื่อแยกออกจากหมาวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบโรงเรียนแพทย์ด้วยตัวเอง คณะประกอบด้วยการแพทย์ทั่วไปทันตกรรม เภสัชกรรม คณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ปรัชญา สังคมวิทยา จิตวิทยา การรักษาความปลอดภัยทางสังคม คณะ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สารสนเทศ เภสัชวิทยา คณะ ประวัติศาสตร์ และ ภาษาศาสตร์ ประกอบด้วย ประวัติ ภูมิศาสตร์ ภาษาแอลเบเนีย วารสารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจ สารสนเทศ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด, การท่องเที่ยว คณะ ภาษาต่างประเทศประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษารัสเซีย ภาษากลุ่มบอลข่าน ภาษาจีน และภาควิชาพลศึกษา