ภูมิศาสตร์สุขภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การแพร่กระจายของโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ทั่วโลกใน ค.ศ. 2005

ภูมิศาสตร์สุขภาพ (อังกฤษ: health geography) คือการประยุกต์ใช้สารสนเทศ มุมมอง และวิธีการทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ โรค และการดูแลสุขภาพ

ภาพรวม[แก้]

การศึกษาภูมิศาสตร์สุขภาพได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในภูมิศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นสาขาของภูมิศาสตร์สังคม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองทางสังคมในการดูแลสุขภาพมีมากกว่าแบบจำลองทางการแพทย์ ทำให้เกิดนิยามใหม่ของสุขภาพและการดูแลสุขภาพแยกออกจากการป้องกันและรักษาความเจ็บป่วยอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอยู่โดยทั่วไป ภายใต้แบบจำลองนี้การเจ็บป่วยก่อนหน้านี้บางส่วน (เช่น การเสียสุขภาพจิต) ได้รับการยอมรับว่าเป็นเพียงภาวะผิดปกติทางพฤติกรรมเท่านั้น และการแพทย์ประเภทอื่น ๆ (เช่น การแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แผนโบราณ) ได้รับการศึกษาโดยนักวิจัยทางการแพทย์ ในบางครั้งเป็นการสังเคราะห์โดยนักภูมิศาสตร์สุขภาพซึ่งไม่เคยได้รับการศึกษาทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงนิยามของการดูแลนี้ทำให้ไม่ต้องมีการจำกัดทางพื้นที่อีกต่อไป เช่น โรงพยาบาลหรือสำนักงานแพทย์ นอกจากนี้แบบจำลองทางสังคมให้ความสำคัญกับการเข้าถึงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินการโดยไม่ใช้พื้นที่ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้บริโภคด้านสุขภาพ[1]

การเข้าถึงระเบียบวิธีการทางเลือกนี้จึงเป็นภูมิศาสตร์การแพทย์ที่ขยายขอบเขตรวมกับแนวคิดปรัชญาอื่น ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมากซ์ โครงสร้างนิยม ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสังคม มนุษยนิยม คตินิยมสิทธิสตรี และทฤษฎีเพศวิภาษ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. Philo, Chris (2009). "Health and Health Care". In Gregory, Derek; Johnston, Ron; Pratt, Geraldine et. al The Dictionary of Human Geography (Fifth Edition). Oxford:Blackwell. pp.325-326
  2. Philo, Chris (2009). "Medical Geography". In Gregory, Derek; Johnston, Ron; Pratt, Geraldine et. al The Dictionary of Human Geography (Fifth Edition). Oxford:Blackwell. pp.451-453

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]