ภูมิปัญญา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภูมิปัญญา (อังกฤษ: wisdom) แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ว่า พื้นความรู้ความสามารถ