ภูน้ำลอดเชิงชุม

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

ภูน้ำลอดเชิงชุม หรือ ภูน้ำลอด เป็นลักษณะเนินที่มีความสูง กว่าพื้นที่โดยรอบ ซึ่งปกติพื้นที่โดยรอบจะโดนน้ำหนองหานท่วมถึง ในฤดูน้ำหลาก และมีตาน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับองค์พระธาตุเชิงชุมของวัดพระธาตุเชิงชุม ขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 2.5 เมตร โดยชาวบ้านจะเอาไม้ลงไปก่อเป็นบ่อ ในอดีตชาวเมืองสกลนครจะมาตักน้ำเพื่อไปบริโภคในบ่อนี้ เล่าต่อๆกันมาว่าหากทำถังน้ำหล่นลงไปต้องไปรอรับ ที่สระพังทองเพราะทางน้ำใต้ดินจะไหลไปโผล่ที่สระพังทอง ใกล้ๆริมหนองหานเลยทีเดียว