ภาษาเมวารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ภาษาเมวารี เป็นสำเนียงหลักสำเนียงหนึ่งของภาษาราชสถาน มีผู้พูดราว 5 ล้านคน ในรัฐราชสถาน เรียงประโยคแบบประธาน-กรรม-กริยา มีพยัญชนะ 31 เสียง สระ 10 เสียง สระประสม 2 เสียง มี 2 บุคคล (เอกพจน์/พหูพจน์) 2 เพศ (ชาย/หญิง) และ 3 การก (ธรรมดา/กรรม/เรียกขาน) มีการผันคำนามและคำสรรพนาม มี 3 กาล (ปัจจุบัน/อดีต/อนาคต) และ 4 มาลา คำคุณศัพท์มี 2 ชนิด คือที่ลงท้ายด้วย/-o/ หรือไม่ลงท้ายด้วย/-o/