ภาษาฮัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาฮัน
ภูมิภาคจากจีนถึงยุโรป
สูญแล้วเมื่อประมาณ พ.ศ. 996
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

ภาษาฮัน เป็นภาษาที่ตายแล้วของชาวฮัน ความสัมพันธ์กับภาษาอื่น ๆ ยังไม่ชัดเจน โดยทั่วไปจัดให้อยู่ในตระกูลภาษาตระกูลภาษาอัลไตอิก ใกล้เคียงกับภาษาชูวาส ซึ่งเป็นตระกูลภาษาอัลไตอิกที่ได้รับอิทธิพลจากตระกูลภาษาฟินโน-ยูราลลิก (เช่นภาษาฮังการี) โดยทั้งสองภาษานี้เป็นลูกหลานของกลุ่มภาษาเตอร์กิกชนิด r และ l เหมือนกัน ในขณะที่ ภาษากลุ่มเตอร์กิกอื่นๆจัดอยู่ในชนิด z และ s