ภาษาอาหรับเยเมน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาอาหรับเยเมน
ประเทศที่มีการพูดเยเมน, โซมาเลีย, โซมาลิแลนด์ de facto state not currently recognized internationally
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรอาหรับ
รหัสภาษา
ISO 639-3มีหลากหลาย:
ayh — [[ภาษาอาหรับฮาดรามี]]
ayn — [[ภาษาอาหรับซันนาอานี]]
acq — [[ภาษาอาหรับตาอิซ-เอเดน]]
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทอักษรสากล หากระบบของคุณไม่รองรับการแสดงผลที่ถูกต้อง คุณอาจเห็นปรัศนี กล่อง หรือสัญลักษณ์อย่างอื่นแทนที่อักขระยูนิโคด

ภาษาอาหรับเยเมน (Yemeni Arabic) เป็นกลุ่มของสำเนียงภาษาอาหรับที่มีผู้พูดในเยเมน โดยแบ่งเป็นสำเนียงหลักๆได้หลากหลายโดยใช้คำศัพท์และหลักทางสัทวิทยาเป็นตัวแบ่งแยก กลุ่มหลักๆได้แก่ สำเนียงซันอานี สำเนียงตาอิซารี สำเนียงเอเดน สำเนียงติอามี และสำเนียงฮาดรามี โดยในบริเวณนี้มีภาษาเอกเทศคือภาษาเมห์รีและภาษาโซโกวตรีซึ่งไม่ใช่สำเนียงของภาษาอาหรับแต่พัฒนามาจากกลุ่มภาษาอาระเบียนใต้โบราณ เช่น ภาษาซาเบียน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มภาษาเอธิโอปิก

สำเนียงต่างๆ[แก้]

  • สำเนียงยาฟีอีล่างยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง สำเนียงนี้ออกเสียง [jīm] ในภาษาอาหรับคลาสสิกเป็น [gīm] และ[qāf] เป็น [ġāf] การสลับเสียงแบบนี้พบในสำเนียงซูดานด้วย
  • สำเนียงซันอานี ความแตกต่างของสำเนียงนี้จากสำเนียงอื่นๆคือออกเสียง [g] หนักแทนเสียง [qāf] ในภาษาอาหรับคลาสสิก ในขณะที่ยังรักษาเสียงของ ج ในภาษาอาหรับคลาสสิกไว้ได้ นอกจากนั้นยังใช้คำว่า mā ในภาษาอาหรับคลาสสิกในความหมายว่า “อะไร” และยังรักษาความหมายของคำศัพท์ไว้ได้หลายคำ เช่น "sāra, yasīr" หมายถึง ไป
  • สำเนียงตาอิซซี วัฒนธรรมของชาวตาอิซจัดเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมเยเมนและเป็นสำเนียงที่ใช้พูดในเอเดน และเป็นสำเนียงที่ใช้พูดในกลุ่มผู้มีการศึกษาในเยเมน
  • สำเนียงเอเดนเ ป็นสำเนียงที่พบในเอเดนซึ่งต่างจากสำเนียงอื่นๆ โดยออกเสียง [qāf] ในภาษาอาหรับคลาสสิกเป็น q
  • สำเนียงติอามี มีลักษณะใกล้เคียงกับสำเนียงอื่นๆในเยเมน คือออกเสียง [qāf] ในภาษาอาหรับคลาสสิกเป็น q และ ج ออกเสียงเป็นเสียง [g] หนัก และแทนที่คำนำหน้า –al ด้วย am-
  • สำเนียงฮาดรามี สำเนียงนี้มีคำศัพท์ร่วมกับภาษาอาระเบียใต้สมัยใหม่ ทำให้แตกต่างจากภาษาอาหรับสำเนียงใกล้เคียงไปบ้าง การอพยพมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของผู้พูดสำเนียงนี้ ทำให้สำเนียงนี้มีอิทธิพลต่อภาษาอาหรับสิงคโปร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]