ภาษาทักขินี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาทักขินี
ประเทศที่มีการพูดเขตเดคคัน รัฐอันธรประเทศ ทางใต้ของอินเดีย
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

ภาษาทักขินี (ภาษาฮินดี : दक्खिनी) หรือภาษาเทจจนี (ภาษาอูรดู : دکنی) เป็นภาษาถิ่นของภาษาอูรดู ใช้พูดในเขตเดคคัน ทางใต้ของอินเดีย มีศูนย์กลางที่เมืองไฮเดอราบัด รัฐอันธรประเทศ พัฒนาขึ้นจากภาษาในอินเดีย และภาษาเปอร์เซีย มีลักษณะที่ผสมผสานกัน ระหว่างภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี ภาษาอูรดู ภาษามราฐี ภาษาคุชราต ภาษากันนาดา ภาษาเตลุกุ ภาษาอาหรับ ภาษาเปอร์เซีย และภาษาตุรกี เป็นภาษากลางของมุสลิมทางใต้ของอินเดีย