ภาษาคาเรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาคาเรีย
ภูมิภาค อนาโตเลียตะวันตกเฉียงใต้
สูญหาย (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียน อักษรคาเรีย
รหัสภาษา
ISO 639-2 ine
ISO 639-3 xcr

ภาษาคาเรีย เป็นภาษาของชาวคาเรีย จัดอยู่ในภาษากลุ่มอนาโตเลีย ใกล้เคียงกับภาษาไลเดียมากกว่าภาษาไลเซีย หลักฐานที่เหลืออยู่ส่วนมากเป็นชื่อเฉพาะ เช่น Sangodos, Kaphenos, Truoles, Nastes, Nomion, Mausolos และจารึกขนาดสั้นๆ เขียนด้วยอักษรคาเรีย ภาษานี้ถอดความได้โดย John D. Ray การรับวัฒนธรรมกรีกของชาวคาเรียทำให้ภาษานี้กลายเป็นภาษาตายเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 643

การถอดความหมาย[แก้]

อักษรคาเรียประกอบด้วยอักษร 45 ตัว มีผู้พยายามถอดความหมายอักษรนี้มาก ใน พ.ศ. 2503 นักวิจัยชาวรัสเซีย Vitaly V. Shevoroshkin เป็นผู้สันนิษฐานเป็นคนแรกว่า การเขียนนี้เป็นการเขียนแบบอักษรแทนพยางค์หรือกึ่งพยางค์ แต่ความพยายามถอดความหมายด้วยระบบนี้ล้มเหลว เพราะเขาพยายามแทนคำแต่ละพยางค์โดยอิงอักษรกรีก นักวิจัยชาวรัสเซียอีกคนหนึ่งคือ Yurity Otkupschikou ใน พ.ศ. 2531 ชี้ให้เห็นว่า มีความแตกต่างในการถอดความระหว่างอักษรคาเรียกับภาษาโบราณในแหลมบอลข่าน

อักษรนี้ถูกถอดความได้อย่างแท้จริงโดยนักอียิปต์วิทยา John D. Ray โดยใช้จารึก 2 ภาษา คาเรีย-อียิปต์

ส่วนของข้อความที่เหลืออยู่[แก้]

คำภาษาคาเรียที่แปลจากภาษากรีก
ภาษากรีก ถอดอักษร แปล
ἄλα ala บ้าน
βάνδα banda ชัยชนะ
γέλα gela กษัตริย์
γίσσα gissa หิน
σοῦα soua tomb
ชื่อภาษาคาเรียในภาษากรีก
กรีก ถอดอักษร คาเรีย
Ἑκατόμνω
"Hecatomnid"
Hekatomnō
Genitive case
Patronymic
Xtmñoś
Καύνιος Kaunios Kbdùn
Καῦνος Kaunos Kbid
Πιγρης Pigrēs Pikre
Πονυσσωλλος Ponussōllos Pnuśoλ
Σαρυσσωλλος Sarussōllos Šaruśoλ
Υλιατος Uliatos Úliat
ชื่อภาษากรีกในภาษาคาเรีย
กรีก ถอดอักษร คาเรีย
Λυσικλῆς Lysiklēs Lùsiklas
Λυσικράτης Lysikratēs Lùsikratas
Ἀθήναῖος Athēnaios Otonosn


ประวัติ[แก้]

ชาวกรีกฮาเดียนจำนวนเล็กน้อยเข้ามาถึงชายฝั่งของคาบสมุทรอนาโตเลียในช่วงปลายยุคสำริด และอยู่ภายใต้ชนพื้นเมืองที่ไม่ได้พูดภาษากรีก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจักรวรรดิฮิตไตต์ จนกระทั่งถึงยุคที่ชาวกรีกเผ่าไอโอเนียนและดอเรียน เข้ามาตั้งหลักแหล่งและสร้างเมืองใหญ่ๆ ขึ้น นักเขียนที่เกิดในเมืองนี้ได้เขียนไว้ว่า กลุ่มคนในเมืองใหม่มีการแต่งงานระหว่างเผ่า ซึ่งเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคาเรีย และพูดภาษาที่ต่างออกไปการเขียนหายไปในช่วงยุคมืดของกรีก แต่การเขียนภาษาคาเรียก่อนหน้านั้นก็ไม่เหลืออยู่ จารึก 2 ภาษาเริ่มปรากฏใน 257 ปีก่อนพุทธศักราช

ถ้าภาษาคาเรียและภาษาไลเซียเป็นภาษาที่ใกล้ชิดกัน ภาษาที่น่าจะเป็นบรรพบุรุษของทั้งสองภาษานี้คือ ภาษาลูเวีย ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้พูดในช่วงปลายยุคสำริด ในอนาโตเลียตะวันออก แล้วจึงแผ่ขยายไปทางตะวันตกและทางใต้ การสูญหายไปของภาษาลูเวีย อยู่ในช่วงไล่เลี่ยกับการเกิดขึ้นของภาษาที่คาดว่าเป็นภาษาลูกหลาน

ภาษาคาเรียกลายเป็นภาษาตาย ในช่วงที่อารยธรรมกรีกกำลังรุ่งเรือง และเกิดการทำให้เป็นกรีกในอนาโตเลีย แม้ว่าการได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดิเปอร์เซียจะทำให้กระบวนการนี้ช้าลงบ้าง แต่ภาษาคาเรียก็กลายเป็นภาษาตายในที่สุด ในช่วงพ.ศ. 443 -453 หรือในช่วงคริสตกาล

อ้างอิง[แก้]

  • Adiego, I.J. The Carian Language. Leiden: Brill, 2006.
  • Melchert, H. Craig. 2004. Carian in Roger D. Woodard, ed., The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 609–613.
  • Blümel, W., Frei, P., et al., ed., Colloquium Caricum = Kadmos 38 (1998).
  • Giannotta, M.E., Gusmani, R., et al., ed., La decifrazione del Cario. Rome. 1994.
  • Adiego, Ignacio-Javier, Studia Carica. Barcelona, 1993.
  • Ray, John D., An outline of Carian grammar, Kadmos 29:54-73 (1990).
  • Откупщиков, Ю. В. "Догреческий субстрат. У истоков европейской цивилизации" [Otkupschikov, Yu. V. "Pre-Greek substrate. At the beginnings of the European civilization"]. Leningrad, 263 pp. (1988).
  • Ray, John D., An approach to the Carian script, Kadmos 20:150-162 (1981).