ฟาวน์เดชัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟาวน์เดชัน (foundation) อาจหมายถึง

  • รองพื้น, ครีมหรือแป้งเป็นต้นซึ่งทาหน้าเพื่อให้ผิวหน้าเรียบก่อนแต่งหน้า
  • มูลนิธิ, ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว
  • ฐาน, ส่วนประกอบต่ำสุดของโครงสร้าง ทำหน้าที่รองรับโครงสร้างนั้น