ฟังก์ชันเกาส์เซียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตัวอย่างฟังก์ชันเกาส์เซียน

ฟังก์ชันเกาส์ หรือ ฟังก์ชันเกาส์เซียน (Gaussian function) เป็นฟังก์ชันมูลฐานที่มีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ เขียนในรูปดังนี้

วิธีการเขียนอาจมีความหลากหลายต่างกันไป เช่นอาจใช้ c2 แทน 2c2

สมบัติ[แก้]

ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของการแจกแจงปกติ

เป็นฟังก์ชันเกาส์เซียนชนิดหนึ่ง ครึ่งความกว้างที่ครึ่งค่าสูงสุด (HWHM) และ ความกว้างเต็มที่ครึ่งค่าสูงสุด (FWHM) ของฟังก์ชันนี้คือ

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบของฟังก์ชันเกาส์เซียน exp(−x2) เรียกว่าปริพันธ์เกาส์เซียน

ในด้านทัศนศาสตร์ รูปคลื่นของฟัลส์สั้นสุดขีดมักจะใกล้เคียงกับฟังก์ชันเกาส์เซียน

อ้างอิง[แก้]