ความกว้างเต็มที่ครึ่งค่าสูงสุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระยะจาก x1 ไปยัง x2 คือความกว้างเต็มที่ครึ่งค่าสูงสุด

ความกว้างเต็มที่ครึ่งค่าสูงสุด (full width at half maximum) โดยทั่วไปมักเรียกย่อว่า FWHM หมายถึงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่อยู่ก่อนและหลังจุดสูงสุดของฟังก์ชัน ที่มีค่าของฟังก์ชันเท่ากับครึ่งหนึ่งของจุดสูงสุดของฟังก์ชัน โดยปกติจะใช้เพื่ออธิบาย เส้นสเปกตรัม หรือ ฟลักซ์การแผ่รังสี ใน ทัศนศาสตร์ โทรคมนาคมด้วยแสง หรือการศึกษาสเปกตรัมความถี่ หากตัวแปรอิสระคือเวลา อาจเรียกว่า ช่วงเวลาเต็มที่ครึ่งค่าสูงสุด (full duration at half maximum) เรียกย่อว่า FDHM

สำหรับฟังก์ชันเกาส์เซียนในการแจกแจงแบบปรกติ ได้ว่า

โดยที่ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน[1]

ค่าครึ่งหนึ่งของ FWHM จะเรียกว่า ครึ่งความกว้างที่ครึ่งค่าสูงสุด (half width at half maximum, HWHM)

อ้างอิง[แก้]

  1. "What is Full Width at Half Maximum (FWHM)? - StellarNet, Inc". www.stellarnet.us. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-18. สืบค้นเมื่อ 2020-05-17.