ฟังก์ชันการรอดชีวิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟังก์ชันการรอดชีวิต (อังกฤษ: survival function) หรือ ฟังก์ชันผู้รอดชีวิต (อังกฤษ: survivor function)[1] หรือ ฟังก์ชันความวางใจ (อังกฤษ: reliability function นิยมใช้ในทางวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า)[2] เป็นฟังก์ชันที่ให้ค่าความน่าจะเป็นว่าผู้ป่วย, อุปกรณ์ หรือวัตถุที่สนใจจะรอดชีวิตได้นานเกินเวลาที่กำหนดไว้เท่าใด[3]

นิยาม[แก้]

หากกำหนดให้ T เป็นตัวแปรใด ๆ ที่ต่อเนื่องกับฟังก์ชันการกระจายสะสม F(t) ในช่วง [0,∞) ค่าของฟังก์ชันการรอดชีวิตคือ:

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Tableman, Mara; Kim, Jong Sung (2003), Survival Analysis Using S (First ed.), Chapman and Hall/CRC, ISBN 978-1584884088
  2. Ebeling, Charles (2010), An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering (Second ed.), Waveland Press, ISBN 978-1577666257
  3. Kleinbaum, David G.; Klein, Mitchel (2012), Survival analysis: A Self-learning text (Third ed.), Springer, ISBN 978-1441966452