พูดคุย:วิวัฒนาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิวัฒนการของสิ่งมีชีวิต (Evolution of Life) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเปลี่ยนไปจากบรรพบุรุษ และสามารถถ่ายทอดลักษณะนี้ไปจากบรรพบุรุษ และสามารถถ่ายทอดลักษณธนี้ไปยังลูกหลานรุ่นต่อไปไปได้ ทำให้ลูกหลานที่เกิดขึ้นมีลักษณธแตกต่างจากบรรพบุรุษ