พูดคุย:วัดสวนตาล (จังหวัดน่าน)

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พูดคุย:วัดสวนตาล)
ธงพระธรรมจักร
ธงพระพุทธศาสนาสากล
วัดสวนตาล (จังหวัดน่าน) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระพุทธศาสนา และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ถ้าต้องการมีส่วนร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้ที่หน้าโครงการ
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

วันนี้วัดสวนตาลก็เป็นวิกิพีเดีย เป็นสารานุกรมได้แล้ว นะ นะ คำแนะนำทุกคำ มีประโยขน์ เขียนสารานุกรมมาแปดวัน ไม่เห็นมีใครมาแก้ไขเพิ่มเติมให้บ้างเลย อย่างว่า ใครจะไปรู้ดีเท่าผู้เขียน นะ นะ