พูดคุย:จาโกโม กาซาโนวา

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Wikiproject Europe (small).svg จาโกโม กาซาโนวา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปยุโรปและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับทวีปยุโรป ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ จาโกโม กาซาโนวา หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
  Three Friends, by William H. Johnson.jpg จาโกโม กาซาโนวา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิผู้หญิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ จาโกโม กาซาโนวา หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

  Birth act of Giacomo Girolamo Casanova (Venice 2 april 1725 - Dux (now Duchcov) 4 june 1798), son of Giuseppe Gaetano Casanova (11 april 1697 - 18 december 1733) and Giovanna Maria (Zanetta) Farussi, brother of the famous painter Francesco Casanova.


  Addì 5 aprile 1725


  Giacomo Girolamo fig.o di D. Caietano Giuseppe Casanova del q.(uondam) Giac.o Parmegiano comico, et di D.a Giovanna Maria, giogali, nato li 2 corr. battezzato da P. Gio. Batta Tosello sacerd. di Chiesa de licentia, Comp. il signor Angelo Filosi q.(uondam) Bartolomeo stà a S. Salvador. Lev. Regina Salvi. (In P.Molmenti, Carteggi Casanoviani vol.I p.9 nota)

  Adriano from it.wiki
  If someone likes to see the original act in picture please contact me. 3.3.2010