พูดคุย:คณะออกัสติเนียน

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  หมายเหตุสำหรับผู้เปลี่ยนหัวข้อให้เป็น คณะนักบวช[แก้]

  หัวข้อในบทความนี้เป็นหัวข้อที่ตั้งไว้กว้างๆ เพื่อจะให้เหมาะกับบทความที่จะมีเนื้อหาในทางประวัติศาสตร์, ที่มา, การก่อตั้ง และปรัชญาของลัทธิต่างๆ มิใช่เฉพาะกิจการของคณะนักบวชในลัทธิหนึ่งลัทธิใดในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น ฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเท่าที่ทำมา เช่นเปลี่ยน ลัทธิเบ็นนาดิคติน เป็น คณะนักบวชเบ็นนาดิคติน เป็นการทำให้ความหมายแคบลงมากและยากต่อการอ้างอิงในบทความอื่นๆ ในวิกิที่ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปรัชญาของลัทธิอย่างกว้าง และจะไม่เฉพาะเจาะจงแต่เกี่ยวกับคณะนักบวชในลัทธินัน ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของคณะนักบวชในลัทธิท้องถิ่นก็ควรจะเขียนเป็นบทความย่อยภายในบทความของลัทธิที่ว่า กล่าวถึงจุดประสงค์และประวัติความเป็นมาเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น

  กรุณาดูหลักการเขียนของบทความภาษาอังกฤษเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นการเขียนเพื่อให้ความรู้ทั่วไป ไม่เจาะจงเฉพาะท้องถิ่น

  นอกจากการเปลี่ยนทำให้ลิงก์ไปสู่ข้อความที่เขียนไว้แล้วขาดไปเฉยๆ ขอความกรุณาว่าอย่าเปลี่ยนหัวข้อให้แคบลงอีก --Mattis 22:45, 2 มีนาคม 2551 (ICT)

  ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนคำว่า "ลัทธิ" เป็น "คณะ"[แก้]

  เนื่องจาก พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 2 ได้เรียกองค์กรนักบวชคาทอลิก ซึ่งไม่ว่าในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า congregation, society, หรือ order ก็ตาม ว่า คณะ ทั้งสิ้น โดยบางครั้งก็เรียกว่า คณะนักพรต (หน้า 163) บางครั้งก็เรียกว่า คณะนักบวช (หน้า 388, 421-2) บางครั้งก็เรียกว่า คณะ เฉยๆ (หน้าเดียวกับที่อ้างแล้ว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรียกพร้อมทั้งชื่อก็จะเรียก"คณะ..." แล้วตามด้วยชื่อ เช่น คณะซาเลเซียน คณะเยซูอิต เป็นต้น(ดูจากหน้า 388 และ 422) ไม่มีที่ใดเลยที่เรียกว่า ลัทธิ

  นอกจากนี้ พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเอง ซึ่งเป็นต้นสังกัด ก็บัญญัติให้เรียกองค์กรเหล่านี้ว่า คณะ เช่นกัน ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ เขตมิสซังกรุงเทพฯ หน้ารายชื่อคณะนักบวชชาย ตามลำดับการเข้ามา หรือการตั้งคณะในประเทศไทย และ หน้ารายชื่อคณะนักบวชหญิง ตามลำดับการเข้ามา หรือการตั้งคณะในประเทศไทย เว็บเพจทั้งสองนี้แสดงว่าภายในแวดวงคาทอลิก ก็เรียกชื่อองค์กรนี้ว่าคณะทั้งสิ้น

  เมื่อ ราชบัณฑิตยสถาน และพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย บัญญัติไว้ตรงกัน ผมจึงเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่จำเป็นที่จะบัญญัติศัพท์เป็นอย่างอื่น ดังนั้นผมจะขอทยอยแก้คำว่าลัทธิที่ใช้เกี่ยวกับชื่อคณะนักบวชในคริสต์ศาสนา ให้เป็นคณะต่อไป--พุทธามาตย์ 16:31, 3 พฤศจิกายน 2553 (ICT)