พูดคุย:ข้าวไรซ์เบอร์รี

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้าวไรซ์เบอร์รี (ตกไม้เอก) เขียนไม่ถูกต้อง ได้ทำการปรับแก้ไขเป็น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้อมูลเดิมทั้งหมดมีความคลาดเคลื่อนหลายจุดจึงได้แก้ไขใหม่ทั้งหมด โดยนำข้อมูลพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ถูกต้องมาจากรายงานการวิจัยที่เสนอต่อผู้ให้ทุนวิจัย(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข ลบคุณสมบัติทางโภชนาการคล้ายการโฆษณา เนื่องจากคุณสมบัติของสารอาหารบางชนิดยังไม่ได้ผ่านการทดสอบในระดับคลินิก --Anatskwong (พูดคุย) 10:03, 3 ตุลาคม 2559 (ICT)