พูดคุย:กำยาน

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กำยานมีหลายชนิด[แก้]

จากนิยามนี้

กำยาน ๑ น. วัตถุหอมชนิดหนึ่ง เกิดจากยางใสกลิ่นหอมที่ออกจากเปลือก

ของต้นกำยานบางชนิด เกิดขึ้นได้เนื่องจากเปลือกถูกกรีดหรือ มีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับ ลำต้น แกะออกมาได้.
กำยาน ๒ น. (๑) ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดในสกุล Styrax วงศ์ Styracaceae ขึ้นตามป่าเขาในระดับสูง ใบเดี่ยว ด้านบน สีขาว ดอกสีขาว หอมอ่อน ๆ ไม้ต้นชนิดนี้ บางชนิดเมื่อ เปลือกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลำต้น แกะออกมาได้ เรียกว่า กำยาน. (๒) ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่ง มีกลิ่นหอม เรียกว่า

กล้วยกํายาน. (พจน. ๒๔๙๓).

— พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

จะเห็นว่าพจนานุกรมยอมรับความหมายของกำยานที่มาจากพืชเพียงกลุ่มเดียว แต่ว่าในความเป็นจริงมีวัตถุหอมหลายชนิดที่มากจากยางไม้ที่คนไทยเรียกว่ากำยาน

--Taweethaも (คุย) 12:22, 27 มกราคม 2562 (ICT)