พูดคุย:การเรียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มนุษย์กับเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตได้มีวิวัฒนาการไปเรีื่อย ๆ เพราะการเรียนรู้ การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้จากตนเอง พิจารณาเห็นตนเองเป็นอย่างไร มีสุข มีทุกข์อย่างไร จะหนีทุกข์อย่างไร จะทำอย่างไรให้ตนมีความสุข --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 171.6.248.62 (พูดคุย | ตรวจ) 06:46, 30 ตุลาคม 2556 (ICT) การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองหรือการตระหนักรู้ถึงภาวะของตนเองในแต่ละวัน ในแต่ละนาที ในแต่ละขณะ ๆ ด้วยสติปัญญาอันเป็นทุนเดิมที่มีอยู่ จะเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น โลกแห่งไฆเบอร์เป็นโลกที่มีหลายอย่างให้เรียนรู้ ถ้าว่าสำนวนทางศาสนาพุทธ คือมีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งราคะความกำหนัดความรักใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความหลง เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ และเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งทีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ แต่ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกไซเบอร์นี้มาจากมนุษย์ เพื่อมนุษย์ด้วยกัน

            เพราะฉะนั้นการศึกษา ในไตรสิกขา คือเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหลักการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตามวิถีพุทธ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่รองรับการเรียนรู้ในโลกของไซเบอร์ สำหรับทุกคน

--ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 171.6.248.62 (พูดคุย | ตรวจ) 07:07, 30 ตุลาคม 2556 (ICT)