พูดคุย:การจัดการ

    จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

    การสรรหาบุคคล... - เป็นกิจกรรมเล็กๆในกระบวนการจัดองค์กร (เป็นองค์ประกอบของกระบวนการจัดองค์กร) - ไม่จำเป็นต้องระบุไว้