พี่น้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พี่น้อง หมายถึง บุคคลหลายคนที่เกิดจากบิดาและมารดาคนเดียวกันทั้งสองคน มีพันธุกรรมและหมู่โลหิตใกล้เคียงกัน เรียกสถานะเป็นพี่เป็นน้องตามลำดับเกิดก่อนหลัง คำว่าพี่น้องหมายรวมถึง พี่ชาย พี่สาว น้องชาย น้องสาว และตนเอง เรียกอย่างเต็มว่า พี่น้องร่วมบิดามารดา ส่วนพี่น้องที่ไม่ได้เกิดจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน หมายความว่าเกิดจากบิดาคนเดียวกัน หรือมารดาคนเดียวกัน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า พี่น้องร่วมบิดา (พี่น้องต่างมารดา) และ พี่น้องร่วมมารดา (พี่น้องต่างบิดา) ตามลำดับ

นอกเหนือจากนี้ พี่ ยังใช้เรียกคนที่มีอายุมากกว่าตนหรือด้วยความเคารพนับถือ และ น้อง แก่ผู้ที่อายุน้อยกว่า โดยไม่จำเป็นต้องเป็นญาติต่อกัน ดังนั้นคำว่า พี่น้อง จึงหมายรวมถึงบุคคลทุกคน มักใช้เป็นสำนวนการปราศรัย

พี่น้องบุญธรรม[แก้]

พี่น้องบุญธรรม หมายถึง การมีบุตรบุญธรรมอยู่ในกลุ่มพี่น้อง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวพันทางสายโลหิตแต่เกี่ยวพันทางกฎหมาย มักจะนับศักดิ์ตามอายุ มากกว่าก็เรียก พี่บุญธรรม น้อยกว่าก็เรียก น้องบุญธรรม พี่น้องเหล่านี้อาจเป็นบุตรบุญธรรมทั้งหมด หรือมีบุตรโดยกำเนิดอยู่แล้วแต่รับบุตรบุญธรรมมาอุปการะเพิ่ม หรือในทางกลับกัน บุตรบุญธรรมบางคนอาจได้รับการอุปการะจากบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวก็ได้ เช่นกรณีมีบุตรบุญธรรมก่อนมีคู่สมรส

พี่น้องร่วมสาบาน[แก้]

พี่น้องร่วมสาบาน หมายถึง บุคคลหลายคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายโลหิต สาบานต่อกันว่าจะเป็นพี่น้องกันและจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจมีพิธีกรรมบางอย่างเช่น กล่าวคำสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือหยดเลือดของทุกคนผสมลงในน้ำหรือเหล้าแล้วแบ่งกันดื่ม ดังเช่นที่พบได้บ่อยในภาพยนตร์จีน แต่มิได้มีผลทางกฎหมายให้เกี่ยวพันฉันญาติแต่อย่างใด

ดูเพิ่ม[แก้]