ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
}}
'''ตำบลแจระแม''' เป็นตำบลใน[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี|อำเภอเมืองฯ]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ 51.01 ตารางกิโลเมตร
 
ในปี พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองแจระแม<ref name=muaeng/>
 
==ประวัติ==
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 [[กระทรวงมหาดไทย]]ได้มีประกาศจัดตั้ง[[เทศบาลเมืองแจระแม]] โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม ให้มีขอบเขตพื้นที่การบริหารครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจระแมทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือเขตปกครองของ[[เทศบาลตำบลอุบล]]<ref name=muaeng>{{cite web|url=http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/history|author=เทศบาลเมืองแจระแม|date=2012|accessdate=11 November 2020|website=Jaeramair.go.th|title=ประวัติความเป็นมา|archivedate=26 September 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200926072320/http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/history}}</ref>
 
==ขนาดและที่ตั้ง==
ตำบลแจระแมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกรู) มีขนาดพื้นที่ 51.01 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้<ref name=maeung2>{{cite web|url=http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/general|author=เทศบาลเมืองแจระแม|date=2012|accessdate=12 November 2020|website=Jaeramair.go.th|title=ประวัติความเป็นมา|archivedate=6 August 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200806095944/http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/general}}</ref>
:ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองขอน]] และ[[ตำบลขามใหญ่]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]]
:ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองกินเพล]] [[อำเภอวารินชำราบ]]
 
==ชุมชนและประชากร==
ตำบลแจระแมประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ในจำนวนนี้มี 3 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ของ[[เทศบาลเมืองแจระแม]]และ[[เทศบาลตำบลอุบล]] คือ หมู่ที่ 1 บ้านท่าบ่อใต้, หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อเหนือ และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ส่วนอีก 7 หมู่บ้านที่เหลือนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมทั้งหมด<ref name=maeung2/> ปัจจุบัน ตำบลแจระแมมีประชากรทั้งสิ้น 13,681 คน แบ่งเป็น 5,381 ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 89.99) รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 10.00) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป<ref name=maeung2/>
ตำบลแจระแมประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ประชากร 13,681 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,381 ครัวเรือน จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้<ref name=dopa/>
 
ตำบลแจระแมประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ประชากร 13,681 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,381 ครัวเรือน จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้<ref name=dopa/>
{| class="wikitable" style="float:right;"
|-
 
==สถานที่สำคัญ==
* [[มหาวิทยาลัยราชธานี]]
 
* [[สรรพสินค้าเซ็นทรัล|เซ็นทรัล อุบลราชธานี]]
 
==ดูเพิ่ม==
10,208

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์