ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงแบบทวินามนิเสธ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แม่แบบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{ต้องการอ้างอิง}}ถ้า[[ตัวแปรสุ่ม|ตัวแปรเชิงสุ่ม]] <math>X</math> แทนจำนวนครั้งที่ต้องการทำการทดลอง[[การแจกแจงแบบเบอร์นูลีแบร์นูลี|แบบเบอร์นูลีแบร์นูลี]]ซ้ำ ๆ กัน โดยแต่ละครั้งเป็นอิสระกันจนกว่าจะได้จำนวนครั้งของความสำเร็จ โดยมีหลักการพิจารณาคือ
# <math>X</math> เป็นจำนวนครั้งทั้งหมดที่ทดลอง
# การทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระกัน
:<math>f(x) = {{x-1}\choose {k-1}}p^k (1-p)^{x-k} ; x = k,k+1,k+2,...</math>
<br />
และมี[[ค่าคาดหวังคาดหมาย]]และค่าความแปรปรวนดังนี้
<br />
:<math>E(x) = \frac{k}{p}</math><br />
1,259

การแก้ไข