ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิปรัชญา"

เพิ่มขึ้น 1,320 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7794434 สร้างโดย 2001:44C8:428E:1AB9:1:2:2CB4:747B (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''อภิปรัชญา''' ({{lang-en|Metaphysics}})หรือ อตินทรีย์วิทยา ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิชา[[ปรัชญา]] ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือสารัตถะ (Reality Essence) ซึ่งรวมทั้ง ชีวิต โลก และ ภาวะเหนือธรรมชาติ เช่น พระเจ้า<ref name="adisak">อดิศักดิ์ ทองบุญ, คู่มืออภิปรัชญา, ราชบัณฑิตยสถาน ISBN 974-575-939-2</ref>
 
มี[[ปรัชญา]]อีกสาขาหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ อภิปรัชญาคือ Ontology แปลว่า [[ภววิทยา]] ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความมี (being) ศาสตร์ทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่า Metaphysics คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือสารัตถะว่ามีจริงหรือไม่ Ontology ก็ศึกษาเรื่องความมีอยู่ของความแท้จริง หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอย่างไรโดยทั่วไปถือว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ศึกษาเรื่องเดียวกัน คือ ความมีอยู่ของความแท้จริง หรือความแท้จริงที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นจึงถือว่าศาสตร์ทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน
คำว่า อภิปรัชญา เป็นคำที่[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] ทรงบัญญัติขึ้น<ref name="adisak"/> เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์ อภิปรัชญามาจากคำว่า “อภิ” หมายถึง ความยิ่งใหญ่ สูงสุด เหนือสุด และปรัชญาหมายถึงความรู้อันประเสริฐเมื่อรวมเข้าด้วยกัน “อภิปรัชญา” จึงหมายถึง ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการเห็นทั่ว ๆ ไป หรือความรู้ที่อยู่นอกเหนือการรู้เห็นใด ๆ แต่สามารถรู้และเข้าใจด้วยเหตุผล
 
คำว่า Metaphysics มาจากคำว่า Meta ซึ่งมีความหมายว่า หลัง,เบื้องหลัง และ Physika ที่มีความหมายว่า ประสาทสัมผัสหรือการรับรู้ หากแปลตามที่กล่าวแล้ว Metaphysics จะหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของวัตถุหรือสิ่งที่รู้สึกทางประสาทสัมผัส
 
คำว่า อตินทรีย์วิทยา เป็นคำที่แปลว่า วิทยาของการล่วงเลย หรือ แปลได้อีกนัยหนึ่งว่า วิชาว่าด้วยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของวัตถุ
 
== ปัญหาของ อภิปรัชญา ==
1.ปัญหาเกี่ยวกับความจริงของโลก
 
2.ปัญหาเกี่ยวกับจิต
 
3.ปัญหาเกี่ยวกับพระเจ้า
<br />
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
142

การแก้ไข