ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== โอรส - ธิดา ==
* หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช สมรสกับ หม่อมทรัพย์ ศรีธวัช ณ อยุธยา มี บุตร - ธิดา ดังนี้
 
** หม่อมราชวงศ์ชัยธวัช ศรีธวัช สมรสกับ นางประจวบ ศรีธวัช ณ อยุธยา มี บุตร - ธิดา ดังนี้
*** หม่อมหลวงพรทิพย์ ศรีธวัช ( บุญวิริยะ )
*** หม่อมหลวงทิพาพรทิพย์ ศรีธวัช ( พร้อมพิณ บุญวิริยะ)
*** หม่อมหลวงจิราทิพาพร ศรีธวัช ( เลขาขำ พร้อมพิณ)
*** หม่อมหลวงสิทธิจิราพร ศรีธวัช ( ถึงแก่กรรม เลขาขำ)
*** หม่อมหลวงจิตประไพสิทธิพร ศรีธวัช ( คำคม ถึงแก่กรรม)
*** หม่อมหลวงจิตราจิตประไพ ศรีธวัช (คำคม)
*** หม่อมหลวงพรทิพย์จิตรา ศรีธวัช ( บุญวิริยะ )
** หม่อมราชวงศ์หญิงทรงศรี ศรีธวัช ( สนิทวงศ์ ) สมรสกับ [[หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์]] มี บุตร - ธิดา ดังนี้
*** พล.อ.อ.[[อนุพันธ์ สนิทวงศ์]]
*** พล..อ.[[อิสระพันธ์อนุพันธ์ สนิทวงศ์|อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]
** พล.ต.อ.[[อิสระพันธ์ สนิทวงศ์|อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]
 
== โอรส - ธิดา ==
* หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช สมรสกับ หม่อมสาย ศรีธวัช ณ อยุธยา มี บุตร - ธิดา ดังนี้
 
*พ.ต.อ.ม.ร.ว.เครือ ศรีธวัช
*หม่อมราชวงศ์สันธัช ศรีธวัช
*ม.ร.ว.หญิง [[เครือศิริ ศรีธวัช]] สมรสกับ นาย[[บำรุง พิมลบรรยงค์]]
*หม่อมราชวงศ์ธวัชภาคย์ ศรีธวัช
*พ.ต.อ.ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์เครือ ธง ศรีธวัช
*ม.ร.ว.หญิง [[เครือศิริ ศรีธวัช|หม่อมราชวงศ์หญิงเครือศิริ ศรีธวัช (พิมลบรรยงค์)]] สมรสกับ นาย[[บำรุง พิมลบรรยงค์]]
*หม่อมราชวงศ์หญิงเครือศรี ศรีธวัช
*หม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ศรี ศรีธวัช
*หม่อมราชวงศ์หญิงเพ็ญศรี ศรีธวัช
*หม่อมราชวงศ์ฐิตะโยบล ศรีธวัช
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
 
{|class="wikitable" width="100%"
561

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์