ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การส่งกำลังบำรุงทางทหาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''[[โลจิสติกส์|การส่งกําลังบํารุง]][[การทหาร|ทางทหาร]]''' เป็นระเบียบวินัยของการวางแผน และดำเนินการเคลื่อนไหว รวมถึงการบำรุงรักษากองกำลังทหาร ในแง่ที่ครอบคลุมมากที่สุด มันเป็นแง่มุมการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับ:<ref>AAP-6 2009, ''NATO Glossary of Terms and Definitions.''</ref>
 
* การออกแบบ, การพัฒนา, [[การจัดหาทางการทหาร|การจัดหา]], การเก็บรักษา, การแจกจ่าย, การบำรุงรักษา, การถอนส่งกลับ และการจัดการ[[อาวุธยุทธสัมภาระ]]
* ขนส่งบุคลากร
* การจัดหาหรือการก่อสร้าง, ซ่อมบำรุง, [[การปฏิบัติการ (ทหารฝ่ายเสนาธิการ)|การปฏิบัติการ]] และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

รายการนำทางไซต์