การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงรวม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ระบบส่งกำลังรวม)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงรวม (อังกฤษ: Integrated Logistics Support)[1] หรือย่อเป็น ILS โดยเริ่มมาจากระบบส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยทหารที่อยู่นอกที่ตั้งที่ห่างไกลการขนส่งยุทธภัณฑ์ต่างๆนับว่าต้องมีการจัดการที่พิเศษกว่าภาคพลเรือนโดยทั่วไป

การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงรวมเป็นวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้ยุทโธปกรณ์เกิดความพร้อมใช้ (หรือพร้อมรบหากใช้เพื่อการรบ) มากที่สุด ความพร้อมใช้ของแต่ละยุทโธปกรณ์ (Operation Availability-Ao)กำหนดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์จากเกณฑ์ร้อยหรือเป็นทศนิยมจากเกณฑ์ 1 ก็ได้ วิธีการคำนวณค่า Ao) ตัวอย่างง่าย ๆ คือ ถ้าเราซื้อรถมาคันหนึ่งประมาณว่าจะใช้งานซัก 10 ปี แล้วเราสามารถขับรถอย่างต่อเนื่องได้นาน 10 ปีโดยไม่หยุดเลยเราอาจพูดได้ว่าเราใช้งานได้ต่อเนื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ความจริงเราคงไม่ใช้งานโดยไม่หยุดเลย ในความหมายของความพร้อมใช้ (Operation Availability-Ao) ไม่จำเป็นต้องใช้โดยไม่หยุด แต่หมายถึงความต้องการใช้เมื่อใดก็สามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วรถเราก็มีโอกาสเสียได้ทุกเมื่อ อาจจะขับไปเสียกลางทางก็ได้ ช่วงเวลาตั้งแต่รถเสีย หาอู่ซ่อมรถ เมื่อพบแล้วช่างต้องหาอะไหล่ ใช้เวลาถอดส่วนที่เสียออกและใส่อะไหล่ใหม่เข้าไปแทน ทดสอบการใช้งาน จนถึงเราเริ่มออกรถไปทำภารกิจต่อ เวลาที่หายไปทั้งหมดเนื่องจากการซ่อมบำรุงและการรอคอยอะไหล่ ช่าง เครื่องมือ ฯลฯ ตลอดอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ 10 ปี หากรวมกันเป็น 1 ปี ก็สรุปได้ว่า ความพร้อมใช้ (Operation Availability-Ao) มีค่า (10-1 )/10 = 0.9

ค่าความพร้อมใช้นี้ถ้าไม่ใช่รถของเราแต่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ มูลค่าการลงทุนเป็นพันล้านบาทหากจอดซ่อมรออะไหล่ไม่สามารถให้บริการได้ ยิ่งนานค่า Ao) ก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนขาดทุน แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร คงจะต้องติดตามกันในตอนต่อไปว่า ILS จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรเพื่อให้ Ao) มีค่าสูงสุด (เอกสารอ้างอิง James Jone)

อ้างอิง[แก้]