ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คูโจ มิจิอิเอะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า คุโจ มิชิอิเอะ ไปยัง คูโจ มิจิอิเอะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(แทนที่ "โยะริสึเนะ" → "โยริตสึเนะ" +แทนที่ "คุโจ" → "คูโจ" +แทนที่ "เซ็สโซ" → "เซ็ชโช" +แทนที่ "โคะโนะเอะ" → "โคโนเอะ" +แทนที่ "อิเอะซะเนะ" → "อิเอซาเนะ" +แทนที่ "โนะริซะเนะ" → "โนริซาเนะ" +แทนที่ "โคโนะเอะ" → "โคโนเอะ" +แทนที่ "โฮะริกะวะ" → "โฮริกาวะ" +แทนที่ "คะเนะสึเนะ" → "คาเน็ตสึเนะ" +แทนที่ "คะมะกุระ" → "คามากูระ" ด้วยสจห.)
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า คุโจ มิชิอิเอะ ไปยัง คูโจ มิจิอิเอะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
36,951

การแก้ไข