ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จอภาพ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เทคโนโลยีการฉายภาพ ==
[[ไฟล์:Viewsonic-crt.png|thumb|right|จอคอมพิวเตอร์แบบหลอดภาพ 19 นิ้วของ[[วิวโซนิก]] (หลอดภาพขนาด 48.3 ซม. มองเห็นได้ 45.9 ซม.) ดูคล้ายโทรทัศน์]]
[[เ]]ทคโนโลยีเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันหลายอย่าง มีขึ้นเพื่อใช้ส่งออกภาพวิดีโอที่สร้างจากคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์
* [[จอภาพผลึกเหลว]] (LCD)
** จอภาพผลึกเหลวแบบส่องไฟผ่าน (passive LCD) เคยใช้ใน[[แล็ปท็อป]]จนถึงช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 ด้วยมีข้อเสียที่ว่ามีความคมชัดต่ำและตอบสนองช้า
ผู้ใช้นิรนาม