ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(redirect)
 
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ
#REDIRECT [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]
| official_name = {{PAGENAME}}
| full_name = พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (องค์ด้านเหนือ) พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (องค์ด้านใต้)
| common_name =
| image_object = ASpacer.gif
| short_describtion =
| type_of_object = พระพุทธรูป
| school_of_art = [[ศิลปะรัตนโกสินทร์]] [[ปางห้ามสมุทร]] ทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราช
| width =
| tall = 6 [[ศอก]]
| material = สำริดหุ้มด้วย[[ทองคำลงยา]]ราชาวดี เครื่องต้นประดับด้วย[[เนาวรัตน์]]
| place_of_enshrined = พระอุโบสถ [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] กรุงเทพฯ
| important =
| footnote =
}}
'''พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก''' และ '''พระพุทธเลิศหล้านภาลัย''' เป็นพระนามของ[[พระพุทธรูป]]ปางห้ามสมุทรขนาดใหญ่สององค์ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
==ประวัติ==
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ มีพระราชปรารภว่า ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงหล่อพระศรีสรรเพชญ์ และพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆ มา ทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์ขึ้นไว้สักการบูชา ด้วยอาศัยปรารภเหตุทั้งสองอย่างนี้ จึงทรงพระราชศรัทธาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ หุ้มด้วยทองคำ เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เมื่อทรงปรึกษา[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อครั้งยังทรงผนวช จึงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรูปความมีความสูงในราวหกศอก จึงได้ทรงสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง อย่างจักรพรรดิราช 2 องค์ จารึกพระนามองค์หนึ่งว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช จักรพรรดินารถบพิตร อีกพระองค์หนึ่งจารึกพระนามว่า พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนารถธรรมิกราชบพิตร ซึ่งเดิมเรียกว่า แผ่นดินต้น แผ่นดินกลาง จึงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งนามแผ่นดินตามพระพุทธปฏิมากรทั้ง 2 พระองค์ แผ่นดินต้นให้ใช้ว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แผ่นดินกลางให้ใช้ว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนสร้อยพระนามเป็น “นภาลัย”
==ประเพณี==
-
==การขึ้นทะเบียน==
[[กระทรวงศึกษาธิการ]]ประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ [[พ.ศ. 2520]]
 
==อ้างอิง==
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
18,611

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์