ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พระพันปีหลวง''' ({{lang-en|Grand empress dowager|Grand dowager empress|Grand empress mother}}) ตำแหน่งที่ใช้เร...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระพันปีหลวง''' ({{lang-en|Grand empress dowager|Grand dowager empress|Grand empress mother}}) ตำแหน่งที่ใช้เรียกพระอัยยิกา (ย่า) ของพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันหรือพระภรรยาเอกของพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลก่อนที่แต่ไม่ใช่พระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันซึ่งยังมีพระชนมชีพอยู่ซึ่งในประเทศจีนเรียกตำแหน่งนี้ว่า '''ไท่หวงไทเฮาไทฮองไทเฮา''' หรือ '''ไท่หวงไท่โฮ่ว''' ในประเทศญี่ปุ่นเรียกตำแหน่งนี้ว่า '''ไทโคไทโง''' (''taikōtaigō'')
 
 
[[en:Grand empress dowager]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์จีน]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์ญี่ปุ่น]]
ผู้ใช้นิรนาม