ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟอนต์เพื่อชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ระวังสับสน|ฟอนต์แห่งชาติ}}
'''ฟอนต์เพื่อชาติ''' เป็นการประกวด[[ไทป์เฟซ]][[อักษรไทย]]เพื่อ[[อุตสาหกรรมการพิมพ์]] จัดโดย[[ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย]] (Thai Electronics Publishing Club: TEPCLUB) เมื่อ พ.ศ. 2545-2546 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้แบบอักษรเป็นตัวพิมพ์มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นตัวพิมพ์ในเนื้อหาข้อความ และเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย{{citation needed|reason=ไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกกรณี (รวมทั้งการใช้งานเพื่อการค้า) หรือไม่|date=March 2016}}
 
แบบตัวพิมพ์ที่ได้รับรางวัลมี 10 แบบ ได้แก่
2

การแก้ไข