ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระเบิด"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
'''ระเบิด''' คือวัตถุที่ทำให้เกิด[[การระเบิด]] จะบรรจุ'''วัตถุระเบิด'''ไว้ภายใน
 
== วัตถุระเบิตระเบิด ==
วัตถุระเบิดนั้น มีการใช้สารที่ทำให้ระเบิด (Explosive materials) เป็น[[ดินระเบิด]] (bursting charges) ในระเบิด หัวรบจรวด ระเบิดมือ และกับระเบิด และเป็นดินส่ง (propellants) เพื่อยิง[[กระสุน]]และเปลือกกระสุน[[ปืนใหญ่]] มีการใช้เป็นเชื้อประทุระเบิด (blasting cap) ในการระเบิดทางทหารหรือกิจการพลเรือน เพื่อระเบิดดินในงานด้าน[[วิศวกรรม]] และการระเบิดอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 
ระเบิดนั้นยังอาจจัดกลุ่มตามปริมาณ[[พลังงาน]]ที่ปล่อยออกมาเมื่อจุดระเบิด และจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระเบิดอำนาจสูงในยุคใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสถียร และไม่มีความไว นั่นหมายความว่า จะเกิดการระเบิดโดยบังเอิญได้ยาก ประทุระเบิดที่มีอำนาจสูงมักจะอาศัยชนวนที่จุดง่าย เพื่อทำให้เกิดการระเบิด บางครั้งอาจต้องการชนวนเร่งระเบิดสองชั้น เพื่อการระเบิดอย่างฉับไว ซึ่งจะถูกขับจากชนวนให้ระเบิดเต็มที่ดินส่ง ก็ต้องการใช้ชนวนท้ายพอๆ กัน และบางครั้งก็ต้องการประทุจุดระเบิดขั้นทุติยภูมิเพื่อการส่ง
 
ระเบิดยังนำมาใช้งานด้านวิศวกรรม เช่น การระเบิดหินเพื่อทำถนน การระเบิดในเหมืองเพื่อเปิดหน้าเหมือง การระเบิดในงานเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์