ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความต้านทานและการนำไฟฟ้า"

 
== ความต้านทานของวัตถุ ==
=== ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง ===
เมื่อไฟฟ้ากระแสตรงไหลผ่านวัตถุหรือสสารที่มีโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอทั้งชิ้น (เอกพันธ์ หรือ homogeneous) <ref>C. A. Balanis., "Advanced Engineering Electromagnetics.," John wiley & sons, 1989, Canada, ISBN 978-0-471-62194-2, p-7</ref> กระแสไฟฟ้าจะกระจายทั่วหน้าตัดของวัตถุหรือสสารเหล่านั้น เราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางกายภาพและความต้านทานไฟฟ้าของวัตถุได้เป็น
: <math>R = {l \cdot \rho \over A} \,</math>
ผู้ใช้นิรนาม