ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสวัสดิการ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รัฐสวัสดิการ''' ({{lang-en|welfare state}}) คือ มโนทัศน์การปกครองซึ่งรัฐมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมของพลเมือง โดยอาศัยหลักความเสมอภาคของโอกาส การกระจายความมั่งคั่งอย่างชอบธรรม และความรับผิดชอบต่อสาธารณะแก่ผู้ไม่สามารถจัดหาขั้นต่ำสำหรับชีวิตที่ดีได้ กลุ่มประเทศนอร์ดิก เช่น ไอซ์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์กและฟินแลนด์ รวมอยู่ในรัฐสวัสดิการสมัยใหม่<ref>Paul K. Edwards and Tony Elger, ''The global economy, national states and the regulation of labour'' (1999) p, 111</ref>
 
รัฐสวัสดิการเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเงินทุนจากรัฐสู่บริการที่จัดให้ (เช่น สาธารณสุข การศึกษา) ตลอดจนสู่ปัจเจกบุคคลโดยตรง ("ผลประโยชน์") รัฐสวัสดิการจัดหาเงินทุนจากการเก็บภาษีแบบแบ่งความมั่งคั่ง (redistributionist taxation) และมักเรียกว่าเป็น "[[เศรษฐกิจแบบผสม]]" ประเภทหนึ่ง<ref>"Welfare state." Encyclopedia of Political Economy. Ed. Phillip Anthony O'Hara. Routledge, 1999. p. 1245</ref> การเก็บภาษีดังกล่าวปกติรวมการเก็บภาษีเงินได้จากผู้มีรายได้สูงมากกว่าผู้มีรายได้ต่ำ เรียก [[ภาษีอัตราก้าวหน้า]] ซึ่งช้วยลดช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวยและคนจน<ref>Pickett and Wilkinson, ''[[The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better]]'', 2011</ref><ref name=pigou>''[http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW8.html The Economics of Welfare]''| [[Arthur Cecil Pigou]]</ref><ref name=OstryBerg>Andrew Berg and Jonathan D. Ostry, 2011, "[http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?"] IMF Staff Discussion Note SDN/11/08, [[International Monetary Fund]]</ref>
 
== อ้างอิง ==

รายการนำทางไซต์