ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา"

ไม่เคยสมรสกับนางสุรีรัตน์ สีดาวรพงษ์ มาก่อนเลย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ไม่เคยสมรสกับนางสุรีรัตน์ สีดาวรพงษ์ มาก่อนเลย)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตมีพระโอรสและพระธิดากับหม่อมสมพันธ์ 2 พระองค์ พระโอรสและพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่ประสูติแต่หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา ได้รับการยกขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" ทุกพระองค์ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] <ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/A/253.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า], เล่ม 44, ตอน 0ก, 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470, หน้า253</ref>
* '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอินทุรัตนา]]''' (2 กุมภาพันธ์ 2465 - ปัจจุบัน) เสกสมรสกับสมหวัง สารสาส (หย่า) มีโอรสธิดา คือ
** ธรณินทร์ สารสาส สมรสกับ นางสุรีรัตน์ สีดาวรพงษ์ (หย่า)
** [[สินนภา ตาราไต]] สมรสกับ นายอนันต์ ตาราไต (หย่า)
** พญาณินทร์ สารสาส
ผู้ใช้นิรนาม