ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
{{เก็บกวาด}}
คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ เช่น โน้ตบุค คอมพิวเตอร์
ที่ใช้ตามบ้านทั่วไป
130,949

การแก้ไข