ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าโจวผิง"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด'
(โรบอต: แก้ไขคำผิด)
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด')
เป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้าโจวอิว]] กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง[[ราชวงศ์โจวตะวันตก]] ที่ประสูติแต่พระมเหสีองค์แรกที่ถูกปลด
 
เมื่อพระราชบิดาสวรรคตและราชวงศ์โจวตะวันตกล่มสลายลง เหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางข้าราชการ ได้พร้อมใจกันเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบต่อ ทรงพระนามว่า '''พระเจ้าโจวผิง'''และทรงโปรดให้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่[[ลั่วหยาง]] ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงเดิม ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 51 ปีจึงสวรรคต เมื่อ 720 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นพระราชนัดดาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา เป็น [[พระเจ้าโจวฮวน]]
 
==อ้างอิง==
123,860

การแก้ไข