ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมกะไบต์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
 
หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ถูกอ้างตำแหน่งแบบ[[ฐานสอง]] อันเนื่องมาจากการออกแบบ ดังนั้นขนาดของ[[หน่วยความจำ]]จะเป็นพหุคูณของ 2 เสมอ
จึงเป็นการสะดวกที่จะวัดขนาดความจุเป็นหน่วย[[ไบนารี]] ส่วนการวัดขนาดความจุอื่นๆอื่น ๆ เช่นหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูป[[อุปกรณ์คอมพิวเตอร์]], อัตราการส่งข้อมูล,
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา, จำนวนโอเปอเรชั่นต่อวินาที, และอื่นๆอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานเลข จะใช้หน่วยวัดเป็นหน่วยเลข[[ฐานสิบ]]
ผู้บริโภคที่ไม่ทราบเรื่องความหมายที่แตกต่างกันของคำย่อเหล่านี้ จะรู้สึกว่าขนาดความจุที่เห็นจริงนั้น น้อยกว่าขนาดที่ผู้ผลิตบอกไว้
และบอกว่าโรงงานผลิตไดรวฟ์และอุปกรณ์ส่งถ่ายข้อมูล จงใจเลือกใช้เลขฐานสิบเพื่อทำให้ตัวเลขดูมากกว่าความเป็นจริง
แม้ว่าการวัดความจุแบบนี้จะเป็นปกติวิสัยในสถานการณ์อื่นๆอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยความจำและหน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์
 
ยกตัวอย่าง ถ้าผู้จำหน่ายบอกว่าฮาร์ดไดรวฟ์มีความจุข้อมูลได้ 140 [[GB]], [[ดิสก์]]จะสามารถจุได้ 140{{e|9}} [[ไบต์]] โดยทั่วไป [[ระบบปฏิบัติการ]]จะจองเนื้อที่
และรายงานขนาดของ[[ดิสก์]]และแฟ้มในหน่วย[[ไบนารี่]], และแสดงออกมาโดยใช้ตัวย่อ (เช่น [[GB]], [[MB]], [[KB]]) ตัวเดียวกับที่ใช้โดยระบบเลข[[ฐานสิบ]],
ดังนั้นไดรวฟ์จะถูกรายงานว่ามีขนาด "130 [[GB]]" (จริงๆจริง ๆ คือ 130.36 [[GiB]]) (ในทางปฏิบัติ เราไม่สามารถเก็บแฟ้มให้มีขนาดรวมทั้งสิ้น 130.36 GiB
ได้ อันเนื่องมาจาก overhead ของระบบแฟ้ม)
 
130,386

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์